Planner Projecten Netten
Nu solliciteren

GEEF DE ENERGIE DOOR

Sibelga is de netbeheerder voor gas en elektriciteit in Brussel. Elke dag zetten onze 1 000 medewerkers zich in om 500 000 Brusselse gezinnen en ondernemingen van energie te voorzien. Op de werven of vanuit onze hoofdzetel in het hart van de hoofdstad, werken al onze teams samen mee om het gebruik van energie vandaag en morgen eenvoudiger te maken.

JE JOB

 • ​Je past strikt de veiligheidsmaatregelen toe en handhaaft deze om de veiligheid en het welzijn van werknemers, aannemers en klanten te waarborgen
 • Je neemt deel aan vergaderingen met aannemers, gemeenten, de regio, klanten en concessiehouders
 • Je bereidt de interne en externe coördinatie voor van de verschillende stappen van het geplande werk en volgt deze op met verschillende stakeholders
 • Je stelt de planning op voor alle projecten die betrekking hebben op de werkzaamheden van de diensten
 • Je werkt met de dienst beheer mee aan de opvolging van de budgetten en deinvesteringskosten voor de diensten constructie en exploitatie met behulp van de verschillende toepassingen en brengt verslag uit aan de hiërarchie
 • Je werkt samen met de managers aan de voorbereiding van de projecten die in het investeringsbudget zijn opgenomen
 • Je stelt de planning op voor alle projecten in verband met werken (behalve klantenwerken) voor de bouw van netten en cabines elektriciteit en gas (werken na aanvragen cliënteel en investeringswerken)
 • Je maakt een jaarlijkse planning op van alle investeringswerken uit onze portfolio (high level). In de loop van het jaar worden deze werven correct ingepland rekening houdend met de beschikbare externe en interne resources
 • Je beheert de dagelijks planning van de aannemers voor de constructiewerken
 • Je beheert de portefeuille aansluitingen per aannemer en waakt erover dat deze beheersbaar blijft
 • Je stelt de planning op korte termijn met alle meestergasten en breng indien nodig aanpassingen aan
 • Je waakt eveneens over de start van de projecten en beheert de timing ervan

JE PROFIEL

 • ​Je hebt een bachelor
 • Je werkt vlot met de MS Office-tools (Word, PowerPoint, Outlook en Excel)
 • Je bent tweetalig Nederlands/Frans
 • Kerncompetenties: analyseren, assertiviteit, organisatie, samenwerking, communicatie, flexibiliteit, initiatief en weerstand tegen stress en precisie

ONS AANBOD

 • Een zinvolle job ten dienste van de stad en haar inwoners
 • Een kwalitatieve en waardevolle opleiding, evenals carrièreperspectieven
 • Werkmateriaal en -kledij van hoge kwaliteit
 • Een activiteitensector die constant in evolutie is
 • Een dynamische werkomgeving in het hart van Brussel
 • Een voordelig loonpakket en pakket extralegale voordelen (33 vakantiedagen, verzekeringen zoals gezondheidszorgen, hospitalisatie en pensioen, 30% vermindering op de energiefactuur …)
Contract:
Onbepaalde duur