Meestergast Gasnet


Omschrijving

BIJ WELKE DIENST KOM JE TERECHT?

De dienst Exploitatie gas zorgt ervoor dat netgebruikers permanent van gas worden voorzien. De dienst staat in voor het onderhoud van de installaties en voert werken uit aan de leveringsposten voor gas en de distributiecabines. De dienst voert daarnaast ook interventies uit bij gaslekken.

WAT HOUDT DE JOB IN?

 • Je organiseert, coördineert, leidt en controleert alle werken voor het veiligstellen en onderhoud van het MD- en LD-gasnet;
 • In geval van incident en/of ingevolge de oproepen van de hulpdiensten, neem je onmiddellijk het nodige initiatief met het oog op de interventies voor het veiligstellen en voor de voorlopige herstellingen;
 • Je treft alle maatregelen om zowel de veiligheid van mensen en goederen als de continuïteit van de aardgaslevering te waarborgen;
 • Op grond van de elementen die u worden medegedeeld leg je de uitvoeringsplanning van de werken vast, bepaal je de nodige mankrachten en materieel.  Je zorgt ook voor het goede verloop van de planning, door het nauwkeurig opvolgen van de vooruitgang van de werken en door onmiddellijk in te grijpen indien gevoelig van de planning wordt afgeweken;
 • Je vervul de administratieve taken verbonden aan uw functie : de nodige documenten opstellen en invullen, zoals vergunningsaanvragen, verslagen inzake incidenten, schakelbladen, dossieropvolgingen enz...;
 • Je waak over het correct imputeren van de benutte arbeidsuren, en je volgt de prestatiekosten op;
 • Je keurt het materieel dat op uw initiatief buiten voorraad werd besteld, en je stelt de eventueel nodige verslagen op;
 • Je laat de exploitatieplans en –schema’s bijwerken op grond van de uitgevoerde werken;
 • Je neemt deel aan de werfvergaderingen met de vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partijen;
 • Je leidt je nieuwe werknemers op en zorgt ervoor dat het hele team up-to-date blijft;
 • Je zult ingeschakeld worden in de wachtbeurt.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

 • Je hebt een Bachelor diploma in mechanica, elektromechanica;
 • Je bent bereid om een wachtbeurt te presteren, en je woont bijgevolg in regio Brussel of onmiddellijke omgeving;
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring met gas- en/of elektriciteitswerken;
 • Je hebt de volgende technische kennis: eigenschappen van aardgas, verbindingstechnieken, aan te wenden gereedschap en materialen, methodes en veiligheidsrichtlijnen, leggen en aansluiten van leidingen...;
 • Je bent tweetalig Nederlands/Frans;
 • Je werkt vlot met de volgende informaticatools: Outlook, Word en Excel.
Contract: Bepaalde/Onbepaalde duur    Heb je al een profiel?

Vorige sollicitanten:

Als u uw wachtwoord niet meer weet, klikt u hier.

Terug naar alle vacatures


Geleverd door Taleo