Expert telebeheer


Omschrijving


BIJ WELKE DIENST KOM JE TERECHT?

Het Bedrijfsvoeringscentrum distributie waakt in realtime over de staat van de gas- en elektriciteitsnetten. Het beheert het volledige proces van informatieoverdracht vanaf de telebestuurde posten tot aan het Bedrijfsvoeringscentrum, om de Brusselaars een continue energietoevoer te garanderen. 
De dienst Telecontrole, die deel uitmaakt van het Bedrijfsvoeringscentrum, installeert telecontrolesystemen in de posten en cabines, zowel voor gas als elektriciteit, en zorgt voor het onderhoud ervan.

WAT HOUDT DE JOB IN?

Je assisteert de verantwoordelijke van de dienst Telecontrole bij een reeks taken in het kader van de programmering, de configuratie en het testen van de communicerende apparatuur die voor de telecontrole gebruikt wordt.

Concreet betekent dit dat je onder zijn supervisie en met zijn hulp:

 • de gegevensrecords bepaalt die uitgewisseld worden tussen het centrale systeem (SCADA) en de telebestuurde apparatuur;
 • de configuratiebestanden opstelt van de communicerende elementen van de posten, in het bijzonder de relais en de RTU's (Remote Terminal Unit) en ze invoert in de betrokken apparatuur terwijl je controleert of de communicatie correct verloopt;
 • de testprotocollen opstelt en deelneemt aan de testen tijdens het volledige telecontroleproces;
 • een documentatie eigen aan elke installatie samenstelt met als vereiste basis:
  • de apparatuurreferentie met het versienummer van de firmwares;
  • de bewaarde configuratiebestanden;
  • de testverslagen; 
  • de instructies voor de onderhoudbaarheid doorheen de tijd van de apparatuur;
  • de bijzondere kenmerken van elke implementatie;
  • de geïmplementeerde logica.
 • Je neemt deel aan de testen van de nieuwe apparatuur;
 • Je helpt bij de implementatie van nieuwe technologieën;
 • Je werkt mee aan de denkoefeningen en aan de actieplannen voor de verhoging van de cyberveiligheid.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

 • Je hebt een bachelordiploma elektriciteit of elektronica of gelijkwaardige ervaring;
 • Je kan je uitdrukken in het Nederlands en het Frans;
 • Je hebt een rijbewijs B;
 • Je hebt een basiskennis telecom: LAN-Ethernet, IP-protocol;
 • Je hebt kennis over industriële informatica (programmeerbare besturingen);
 • Je hebt kennis over elektronica;
 • Je kan vlot werken met de MS-office-tools ( Word, Outlook, Excel);
 • Pluspunt: ervaring met het werken met RTU's of PLC en ervaring met gegevensoverdracht;
 • Kerncompetenties: nauwkeurigheid,  zin voor samenwerking,  goed leervermogen, organisatie.
Contract: Bepaalde/Onbepaalde duur    Heb je al een profiel?

Vorige sollicitanten:

Als u uw wachtwoord niet meer weet, klikt u hier.

Terug naar alle vacatures


Geleverd door Taleo